Πορταριά – Αλικόπετρα

Η διαδρομή Πορταριά-Αλικόπετρα είναι μια σχετικά μεγάλη διαδρομή, με ανηφορική αλλά σταθερή και ήπια κλίση. Αποτελεί τμήμα της σημαντικής σύνδεσης ανάμεσα στη λεκάνη του Βόλου (και κατ’ επέκταση των χωριών Μακρινίτσα, Πορταριά κλπ) με τα Χάνια και από εκεί με τη ζώνη της Ζαγοράς. Η Αλικόπετρα, είναι ένα κομβική τοποθεσία στο πλέγμα των ορεινών μονοπατιών του Κεντρικού Πηλίου. Το τοπωνύμιο Αλικόπετρα αφορά στην βράχινη έξαρση στα νότια του πλατώματος.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

4,1 km

Ανάβαση

350 m

Κατάβαση

0 m

Διάρκεια

01:40

Tips

  • Μέσα στην Πορταριά συναντάμε 3 κρήνες με τρεχούμενο νερό. Νερό μπορούμε να βρούμε και στην ποτίστρα της Αλικόπετρας
  • Από την Αλικόπετρα, μπορούμε να συνεχίσουμε προς Χάνια ή Δράκεια
  • Η τοποθεσία Αλικόπετρα δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμό, άρα πρέπει να προβλέψουμε την μεταφορά μας από εκεί – ή να επιστρέψουμε στην Πορταριά από το ίδιο μονοπάτι

Επισημάνσεις

Σταγιάτες – Πορταριά

Αλικόπετρα – Δράκεια