Πλατανιάς – Μαύρη Πέτρα

Η διαδρομή Πλατανιάς-Μαύρη Πέτρα συνδέει τον Πλατανιά του Αιγαίου με Μαύρη Πέτρα του Παγασητικού. Η περιοχή που διατρέχει η πορεία είναι πολύ αραιοκατοικημένη και οι μικρές οικιστικές μονάδες στο Μικρό και τη Χονδρή Άμμο δεν προσφέρουν πολλές εξυπηρετήσεις.

Προκειμένου να περάσουμε από τον Πλατανιά στον Παγασητικό θα αξιοποιήσουμε το νεότερο αγροτικό οδικό δίκτυο. Φυσικό υπόστρωμα θα βρούμε μόνο στις δύο παραλίες, το Μικρό και τη Χονδρή Άμμο.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

10,1 km

Ανάβαση

330 m

Κατάβαση

340 m

Διάρκεια

3:05

Tips

  • Νερό μπορείτε να βρείτε μόνο στο Μικρό, είτε στην πηγή (αν η υδρομάστευση υπερχειλίζει), είτε στην ταβέρνα του οικισμού. Στην Χονδρή Άμμο μπορεί να μην βρείτε κατοίκηση.

Επισημάνσεις

  • Η διαδρομή έχει σήμανση μόνο στο πρώτο τμήμα, μέχρι την Χονδρή Άμμο.

  • Η διαδρομή είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στον ήλιο, οπότε μεριμνήστε για την προστασία σας.

  • Οι παραλίες της διαδρομής, ειδικά του Σκούρα και το Μικρό, είναι εξαιρετικά δελεαστικές για ένα σύντομο μπάνιο. Το καλοκαίρι, προβλέψτε πετσέτα και τα σχετικά.

Προμύρι – Πλατανιάς

Διάσχιση Τισσαίου όρους