Πινακάτες – Καλά Νερά

Η διαδρομή Πινακάτες-Καλά Νερά υπήρξε ένας από τους βασικούς άξονες επικοινωνίας της ορεινής περιοχής με την παράκτια ζώνη. Η απόσταση που καλύπτει η διαδρομή είναι μεγαλύτερη από τις άλλες δυο καθόδους, δηλαδή τα κεντρικά καλτερίμια από τη Βυζίτσα και τις Μηλιές προς τα Καλά Νερά.

Το πρώτο μέρος της πορείας, από τις Πινακάτες μέχρι και τη ζώνη της χαράδρας Τζαβάλα, έχει πολλές εναλλαγές τοπίου και πλούσια βλάστηση. Στην μεγάλη κατηφορική πλαγιά από το συνοικισμό του Αγίου Αθανασίου και μέχρι τα Καλά Νερά θα συναντήσουμε μια διαδοχή από δενδρώδεις καλλιέργειες και ελαιώνες.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

4,8 km

Ανάβαση

30 m

Κατάβαση

610 m

Διάρκεια

1:40

Tips

 

 

Επισημάνσεις

 

 

Άγιος Γεώργιος – Πινακάτες

Βυζίτσα – Καλά Νερά