Πάου – Χόρτο

Η διαδρομή από την Παραλία Πάου στο Χόρτο είναι τμήμα της μεγάλης παράκτιας διάσχισης από την Άφυσσο μέχρι το Χόρτο, που περνά επίσης από το Λεφόκαστρο και τον Κάλαμο. Αν κσι σύντομη, η διαδρομή Πάου-Χόρτο συνιστά ένα από τα πιο ευχάριστα σκέλης της διάσχισης αυτής.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

3,2 km

Ανάβαση

60 m

Κατάβαση

60 m

Διάρκεια

1:15

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Πάου ➜

 Προορισμός

Χόρτο ➜

Tips

  • Στην παραλία Πάου δεν θα βρούμε αξιόλογες εξυπηρετήσεις. Αντίθετα, στο Χόρτο λειτουργούν αρκετά καταστήματα εστίασης και προμηθειών.

  • Νερό θα βρούμε στην κοινοτική βρύση στην ακτή του Χόρτου, όπως και στην παλιά κρήνη Διαλετάρα.

Επισημάνσεις

  • Η διαδρομή περνά κυριολεκτικά μέσα από τη θάλασσα, για λίγα μέτρα, σε μια τοποθεσία όπου η ακτογραμμή είναι ιδιαίτερα βραχώδης. Συνεπώς μπορεί να είναι δύσκολο ή και επικίνδυνο να περάσεις κανείς όταν υπάρχει έντονος κυματισμός ή κακοκαιρία.

Κάλαμος – Πάου

Χόρτο – Μετόχι