Νεοχώρι – Συκή

Το παλαιό δίκτυο συνδέσεων της ζώνης της Αργαλαστής ήταν ακτινωτό, μια διάταξη που είχε υπαγορευτεί από τη μορφολογία του αναγλύφου. Το Νεοχώρι, που βρισκόταν εκτός της ζώνης άμεσης επιρροής της Αργαλαστής και σαφώς ενταγμένο στην εμβέλεια της οικονομική επικράτειας των Μηλεών, συνδεόταν με την Αργαλαστή μέσω του μονοπατιού προς Αφέτες. Υπήρχε όμως και μια εγκάρσια σύνδεση, μέσω της Συκής, τμήμα των επικοινωνιών του Νεοχωρίου με τους παράκτιους δορυφόρους του – Πλάκα, Μεγάλη Βρύση και Άγιος Δημήτριος. Σήμερα η σύνδεση Νεοχώρι-Συκή είναι ένα ενδιαφέρον χωμάτινο μονοπάτι που κλείνει τον κύκλο ανάμεσα στις Μηλιές και την Αργαλαστή από την ορεινή περιοχή, συμπληρώνοντας την παράκτια σύνδεση μέσω Καλάμου.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

6,7 km

Ανάβαση

240 m

Κατάβαση

400 m

Διάρκεια

2:45

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Νεοχώρι ➜

 Προορισμός

Συκή ➜

Tips

  • Το μονοπάτι Νεοχώρι-Συκή δεν είχε τη σημασία των άλλων συνδέσεων της περιοχής και έτσι δεν απέκτησε ποτέ υποδομή καλντεριμιού και άλλα τεχνικά έργα.

Επισημάνσεις

  • Δεν υπάρχει νερό στη διαδρομή.

  • Η ρεματιά της Γκρανίτσας τροφοδοτείται από αξιόλογες πηγές και έχει μίνιμη ροή. Μέρος της παροχής των πηγών έχει μαστεύτεί για την ύδρευση της Συκής.

  • Η διαδρομή έχει μέτρια σήμανση (Φθινόπωρο 2021).

Μηλιές – Νεοχώρι

Συκή – Ξινόβρυση