Νεοχώρι – Αφέτες

Η διαδρομή Νεοχώρι-Αφέτες ακολουθεί την όδευση του παλιού καλντεριμιού, το οποίο όμως σε ένα μεγάλο τμήμα έχει αντικατασταθεί από τον σύγχρονο άσφαλτο. Απο το παλιό, πλατύ καλντερίμι, σώζονται μικρά τμήματα, κυρίως μέσα στις ρεματιές, ενώ υπάρχουν και μικρές παρακάμψεις για να αποφύγουμε τον άσφαλτο.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

6,6 km

Ανάβαση

60 m

Κατάβαση

280 m

Διάρκεια

2:40

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Νεοχώρι ➜

 Προορισμός

Αφέτες ➜

Tips

  • Η σήμανση της διαδρομής είναι ικανοποιητική, χρειάζεται ωστόσο προσοχή στις διασταυρώσεις σε τον άσφαλτο.

  • Δεν θα βρούμε νερό στη διαδρομή.

  • Τόσο οι Αφέτες, όσο και το Νεοχώρι είναι παραδοσιακοί οικισμοί, με ωραίες πλατείες και παλιές ενοριακές εκκλησίες.

Επισημάνσεις

  • Στο μέσον της διαδρομής, διατρέχουμε υγρά λιβάδια, που την Άνοιξη θα έχουν πιθανότατα νερά και λάσπες.

  • Σε πολλά ανοίγματα των δρόμων θα συναντήσουμε μεγάλα μελισσοτροφεία.

Μηλιές – Νεοχώρι

Αφέτες – Άφυσος