Μούσγες – Κατηγιώργης

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής Μούσγες-Κατηγιώργης ακολουθεί δρόμους, επιστρωμένους ή χωμάτινους. Ευτυχώς, τα τοπία που διατρέχει είναι ήσυχα και σχετικά ενδιαφέροντα. Από το Βρωμονέρι, ένα σύντομο αλλά πολύ ευχάριστο μονοπάτι μας οδηγεί στον Κατηγιώργη, ήρεμο λιμανάκι που το καλοκαίρι συγκεντρώνει κυρίως ντόπιους παραθεριστές και ψαράδες. Εδώ θα βρούμε αρκετές προτάσεις διαμονής και εστίασης.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

9,2 km

Ανάβαση

260 m

Κατάβαση

350 m

Διάρκεια

2:45

Tips

  • Δεν θα βρούμε νερό στη διαδρομή, παρά μόνο σε σπίτια ή στο ξενοδοχείο στο Βρωμονέρι. Άρα πρέπει να πάρουμε επαρκές νερό από τον Πλατανιά.

Επισημάνσεις

  • Η σήμανση είναι ασυνεπής και δεν καλύπτει επαρκώς τις δεκάδες διακλαδώσεις.
  • Το πηγάδι στο Βρωμονέρι δεν λειτουργεί.

Λαύκος – Μούσγες από Κωστούλα Ράχη

Προμύρι – Πλατανιάς