Μηλιές – Τσαγκαράδα

Η διαδρομή Μηλιές-Τσαγκαράδα είναι μία από τις πορείες διασκελισμού του Πηλίου, που συνήθως ξεκινούν από τη δυτική πλευρά και καταλήγουν σε κάποιο από τα χωριά της ανατολικής όψης.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες διαδρομές στο Πήλιο. Η συγκεκριμένη διαδρομή συνδέει τον σημαντικό αγροτικό πυρήνα της πολυάνθρωπης Τσαγκαράδας με τις επίσης γεωργικές Μηλιές, οι οποίες ωστόσο επείχε ρόλο μεταφορικού κέντρου, χάρη στη γραμμή του τραίνου Μηλιές-Βόλος.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

10,6 km

Ανάβαση

600 m

Κατάβαση

480 m

Διάρκεια

4:50

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Μηλιές ➜

 Προορισμός

Τσαγκαράδα ➜

Tips

  • Η διαδρομή ακολουθεί έναν από τους παλιούς ημιονικούς δρόμους, που ανήκε στο πλέγμα μονοπατιών διασύνδεσης των δύο πλευρών του βουνού. Την περίοδο λειτουργίας της σιδηροδρομικής αυτής σύνδεσης, ο ορεινός δρόμος Μηλιές-Τσαγκαράδα έβλεπε πολυμελή καραβάνια μουλαριών να μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα από τους συνοικισμούς της Τσαγκαράδας στο σταθμό των Μηλεών.

Επισημάνσεις

  • Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα (01/01/2021)

Βυζίτσα – Μηλιές

Τσαγκαράδα – Καταφύγιο Εξαγκαθιάς