Μηλιές – Λαμπινού

Η διαδρομή Μηλιές-Λαμπινού ακολουθεί την παλιά σύνδεση ανάμεσα στην απομονωμένη Λαμπινού και τις Μηλιές, οικισμό που επωφελούμενος από τη λειτουργία του μικρού σιδηροδρομικού δικτύου απέκτησε τον ρόλο τοπικού μεταφορικού κέντρου.

Το μονοπάτι Μηλιές-Λαμπινού δεν χρησιμοποιείται πλέον και έτσι κατά τόπους έχει προβλήματα βατόττηας από την γρήγορη ανάπτυξη της βλάστησης.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

6,9 km

Ανάβαση

310 m

Κατάβαση

400 m

Διάρκεια

2:40

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Μηλιές ➜

 Προορισμός

Λαμπινού ➜

Tips

Επισημάνσεις

  • Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα (01/01/2021)

Μηλιές – Καλά Νερά

Λαμπινού – Μονή Λαμπιδόνας