Μηλιές – Καλά Νερά

Η διαδρομή Μηλιές-Καλά Νερά από το κεντρικό μονοπάτι, που περνά κοντά από τη Σπηλιά του Χείρωνα είναι η καλύτερη, αν και μακρύτερη, σύνδεση των Μηλιών με τη ζώνη των Καλών Νερών. Η όδευση έχει πολύ ήπια κλίση και το μονοπάτι είναι εξόλοκλήρου πετρόστρωτο, με εξαίρεση μικρά τμήματα που έχει επικαλυφθεί απο χώμα, μέσα στους ελαιώνες.

Δυσκολία

Εύκολη

Μήκος

Μήκος 

4,8 km

Ανάβαση

40 m

Κατάβαση

410 m

Διάρκεια

1:20

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Μηλιές ➜

 Προορισμός

Καλά Νερά ➜

Tips

  • Το τοπωνύμιο Σπηλιά Χείρωνα έχει απονεμηθεί σε όλες πρακτικά τις σπηλιές του Πηλίου, προφανώς για λόγους τουριστικής προβολής. Ωστόσο, καμία από τις μικρές σπηλιές στις οποίες έχει προσαρτηθεί η τιμητική αυτή προσωνυμία δεν έχει κάποια τεκμηριωμένη σχέση με τον πιο ξακουστό από τους Κενταύρους, μεγάλο θεραπευτή και δάσκαλο του Αχιλλέα.

  • Η λεγόμενη σπηλιά του Χείρωνα είναι ένα ευρύχωρο κοίλωμα και είναι συγγενέστερη από άλλες ομώνυμες σε μια χρήση τρωγλοδυτικής οικίας ή ιερού κατά τα αρχαία χρόνια. Μάλλον δεν χρησιμοποιήθηκε ως μαντρί, αλλά ως γεωργική αποθήκη στη νεώτερη περίοδο.

Επισημάνσεις

  • Στην ανηφορική εκδοχή της διαδρομής (από Καλά Νερά προς Μηλιές), μετά το νεκροταφείο, πρέπει να εντοπίσουμε με προσοχή το σημείο που αφήνουμε το χωματόδρομο, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη σήμανση.

Βυζίτσα – Μηλιές

Κορόπη – Αφέτες