Μακρινίτσα – Σταγιάτες

Η διαδρομή Μακρινίτσα-Σταγιάτες είναι μια από τις πιο εύκολες και ταυτόχρονα πιο ενδιαφέρουσες πορείες γύρω από το Βόλο. Η διαδρομή αξιοποιεί την παλιά σύνδεση από τους Σταγιάτες προς τη Μακρινίτσα, που περνούσε από το μέσο ρου του Μεγάλου Ρέματος.

Η διαδρομή αυτή είναι από τις πιο δημοφιλείς πορείες στη ζώνη Πορταριά-Μακρινίτσα. Μπορεί να συνδυαστεί με τη διαδρομή Πορταριά-Σταγιάτες, με επιστροφή από τον άσφαλτο Μακρινίτσα-Πορταριά στην Πορταριά. Το κλείσμο της κυκλικής αυτής διαδρομής από τον άσφαλτο είναι ελάχιστα ανιαρό, χάρη στην υπέροχη θέα προς το Βόλο και το μυχό του Παγασητικού.

Δυσκολία

Εύκολη

Μήκος

Μήκος 

2,9 km

Ανάβαση

90 m

Κατάβαση

350 m

Διάρκεια

0:50

Tips

  • Η διαδρομή Μακρινίτσα-Σταγιάτες είναι μια κατηφορική και εύκολη πορεία, κατάλληλη για όλη την οικογένεια.
  • Νερό θα βρείτε μόνο στην αφετηρία και τον τερματισμό.
  • Δίπλα στη ξύλινη γέφυρα, επισκευθείτε τη μικρή “βιβλιοθήκη”, που συντηρεί ο τοπικός σύλλογος.
  • Από τους Σταγιάτες, μπορείτε πολύ εύκολα να συνεχίσετε προς το Βόλο, από μικρά δρομάκια και καλντερίμια.

Επισημάνσεις

  • Όλη η διαδρομή έχει καλή σήμανση με κόκκινα σημάδια και κίτρινες ταμπελίτσες σε μεταλλικούς πασσάλους.

Άγιος Ονούφριος – Μακρινίτσα

Σταγιάτες – Πορταριά