Λαύκος – Μηλίνα

Η διαδρομή Λαύκος-Μηλίνα ακολουθεί το νοτιότερο από τα δύο πλατιά καλντερίμια που συνέδεαν τα μεγάλο κεφαλοχώρι του Λαύκου με το παλιό επίνειο της Μηλίνας, που τώρα έχει γίνει ένας αυτόνομος τουριστικός οικισμός. Και οι δύο άξονες, βόρειος και νοτιος, χρησιμοποιούντο εξίσου παλιότερα και είναι άριστα επιστρωμένοι με καλοφτιαγμένο καλντερίμι. Ο νότιος άξονας, που θα δούμε εδώ, είχε μάλλον μικρότερο ποσοστό του μήκους του επιστρωμένο με καλντερίμι και σήμερα το χωμάτινο αυτό τμήμα έχει γίνει ένα στενό, αλλά βατό, μονοπάτι.

Η διαδρομή Λαύκος-Μηλίνα, που εδώ περιγράφεται ως κατάβαση, μπορεί να συνδυαστεί με τη βόρεια σύνδεση, ώστε να δημιουργηθεί μια εξαιρετική κυκλική πορεία. Παρόλο το μήκος της πορείας, οι μικρές κλίσεις και η ενδιάμεση παύση στο Λαύκο την κάνουν κατάλληλη για παιδιά και μη εξοικειωμένες ομάδες.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

3,2 km

Ανάβαση

310 m

Κατάβαση

0 m

Διάρκεια

0:55

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Λαύκος ➜

 Προορισμός

Μηλίνα ➜

Tips

  • Το πιο ενδιαφέρον αισθητικό στοιχείο της κατάβασης, είναι η ωραία θέα στη θάλασσα και τη Μηλίνα.

Επισημάνσεις

  • Η διαδρομή έχει μια συνεπή επισήμανση στις αλλαγές κατεύθυνσης, με τα συνήθη κυκλικά πινακιδάκια των Φίλων των Καλντεριμιών Νοτίου Πηλίου. Λίγα ακόμα κόκκινα σημάδια συμπληρώνουν τη σήμανση της πορείας. Εν γένει, η όδευση είναι προφανής.

Αργαλαστή – Λαύκος

Μηλίνα – Πλατανιάς