Κάλαμος – Πάου

Η διαδρομή Κάλαμος-Παραλία Πάου είναι μια όμορφη παράκτια πορεία που εξασφαλίζει τη σύνδεση ανάμεσα στον Κάλαμο και στον πρόσφατα αναπτυχθέντα συνοικισμό στην Παραλία Πάου.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

2,6 km

Ανάβαση

50 m

Κατάβαση

50 m

Διάρκεια

1:00

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Κάλαμος ➜

 Προορισμός

Πάου ➜

Tips

  • Η βλάστηση κατά μήκος της διαδρομής είναι τυπική μακκία (πουρνάρια, κουμαριές, κοκορεβιθιές, ρείκια, σπάρτα κ.α.), ενώ κατά διαστήματα διασχίζουμε ελαιώνες.

Επισημάνσεις

  • Όλα τα τμήματα σε μονοπάτια είναι αρκετά καθαρά.

  • Σε όλο το μήκος της διαδρομής υπάρχει μια βασική σήμανση με τα κυκλικά πινακιδάκια των Φίλων των Καλντεριμιών Νοτίου Πηλίου και αρκετά Κόκκινα Σημάδια.

Λεφόκαστρο – Κάλαμος

Πάου – Χόρτο