Φυτόκο – Κάτω Κερασιά

Η διαδρομή Φυτόκο-Κάτω Κερασιά ακολουθεί την όδευση της παλιάς ημιονικής σύνδεσης ανάμεσα στα Φυτόκο, τελευταίο χωριό της περιοχής του Πηλίου και του Βόλου, και την Κάτω Κερασιά, χωριό της ζώνης της πάλαι ποτέ λίμνης Κάρλας, που ανήκε στη ζώνη επιρροής των κτηνοτροφικών χειμερινών βλάχικων καταυλισμών της κεντρικής Θεσσαλίας.

Το παλιό αυτό μονοπάτι έχει διασπαστεί σε μεγάλο βαθμό από δρόμους και χωματόδρομους, που εξυπηρετούν τις γεωργικές δραστηριότητες της ημιορεινής αυτής ζώνης. Το τελευταίο τμήμα μονοπατιού που έχει καταφέρει να επιβιώσει κρύβεται μέσα στην ανερχόμενη μακκία, από τα βόρεια του συνοικισμού Λουτζίκο και μέχρι την περίμετρο της Κάτω Κερασιάς.

Δυσκολία

Δύσκολη

Μήκος

Μήκος 

11,0 km

Ανάβαση

430 m

Κατάβαση

490 m

Διάρκεια

4:55

Tips

  • Η σύνδεση Φυτόκο-Κάτω Κερασιά είναι μια από τις λιγότερο γνωστές και πατημένες διαδρομές της βόρειας ζώνης του Δυτικού Πηλίου

  • Λόγω του μεγάλου μήκους των τριών πλευρών του, ο περίπλους του τριγώνου Κάτω Κερασιά/Φυτόκο/Μακρυνίτσα συνιστά μια απαιτητική πορεία πολλών ωρών.

Επισημάνσεις

  • Το τμήμα από το τέλος του χωματόδρομου, βόρεια του Λουτζίκου, και μέχρι τη θέση Κοκκινόπετρα, έχει σχεδόν κλείσει από τη βλάστηση

Κάτω Κερασιά – Μακρινίτσα

Φυτόκο – Μακρινίτσα