Αργαλαστή – Πάου

Μια σύντομη κατηφορική διαδρομή, που συνδέει την Αργαλαστή με τους οικισμούς της ακτής και κατ΄επέκταση με τον πεζοπορικό άξονα που τους ενώνει. Η Παραλία Πάου είναι νεότερος οικισμός, που αναπτύχθηκε στον μικρό όρμο που λειτούργησε παλιότερα σαν λιμανάκι της μικρής αγροτικής περιφέρειας της μονής Πάου. Ο οικισμός, που παρεμβάλεται ανάμεσα στον Κάλαμο και το Χόρτο, εξυπηρετείται από τοπικό άσφαλτο.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

3,8 km

Ανάβαση

20 m

Κατάβαση

280 m

Διάρκεια

1:30

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Αργαλαστή ➜

 Προορισμός

Πάου ➜

Tips

  • Νερό θα βρείτε στη μεγάλη κρήνη, στο άκρο του χώρου αναψυχής της μονής Πάου.

Επισημάνσεις

  • Η σήμανση περιλαμβάνει αρκετά κίτρινα ταμπελάκια σε δέντρα και πασσάλους, καθώς και πολυάριθμα βαμμένα Κόκκινα Σημάδια.

Αργαλαστή – Λεφόκαστρο

Πάου – Χόρτο