Πινακάτες – Άγιος Γεώργιος

Η επαρχιακή οδός Αγίου Γεωργίου-Πινακατών έχει θέσει εκτός χρήσης τον παλό ημιονικό δρόμο ανάμεσα στα δύο πανέμορφα χωριά του Δυτικού Πηλίου. Ευτυχώς, χάρη στη χάραξη του δρόμου, έχουν απομείνει τρία ανέπαφα σκέλη του μονοπατιού και έτσι η σύνδεση Πινακάτες-Άγιος Γεώργιος μπορεί να γίνει πεζοπορικά, παρόλη την παρεμβολή τμημάτων ασφάλτου.

Πορεία μικρού ενδιαφέροντος, με σποραδικά σημεία θέας και συνηθισμένη βλάστηση, η διαδρομή Πινακάτες-Άγιος Γεώργιος έχει ως κύρια αξιοθέατα τα ίδια τα χωριά και το ρέμα Κακοσκάλι.

Δυσκολία

Εύκολη

Μήκος

Μήκος 

4,20 km

Ανάβαση

150 m

Κατάβαση

140 m

Διάρκεια

1:30

Tips

  • Η αξία της παλιάς αυτής σύνδεσης αναδεικνύεται μόνο όταν την εντάξουμε σε μια μεγαλύτερη διάσχιση, όπως η Μεγάλη Διαδρομή Νοτίου Πηλίου ή μια κυκλική πορεία.

Επισημάνσεις

  • Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα (01/01/2021)

Άγιος Λαυρέντιος – Άγιος Γεώργιος

Βυζίτσα – Πινακάτες