Άγιος Γεώργιος – Καταφύγιο Εξαγκαθιάς

Η διαδρομή Άγιος Γεώργιος-κατ. Εξαγκαθιάς είναι το δυτικό τμήμα μιας μεγάλης πορείας που τέμνει εγκάρσια το Πήλιο από μια ζώνη χαμηλών σχετικά υψομέτρων και συνδέει τον Άγιο Γεώργιο με την Τσαγκαράδα.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

3,8 km

Ανάβαση

540 m

Κατάβαση

0 m

Διάρκεια

02:35

Tips

  • Η διαδρομή Άγιος Γεώργιος – καταφύγιο ανάγκης Εξαγκαθιάς μπορεί να συνδυαστεί με την αντίστοιχη ανάβαση από την Τσαγκαράδα (Τραγκαράδα – καταφύγιο ανάγκης Εξαγκαθιάς), συνθέτοντας μια μεγάλη διάσχιση του νότιου τμήματος του κεντρικού Πηλίου.

Επισημάνσεις

  • Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα (01/01/2021)

Άγιος Λαυρέντιος – Άγιος Γεώργιος

Τσαγκαράδα – Καταφύγιο Εξαγκαθιάς