Άφυσος – Λεφόκαστρο

Η διαδρομή Άφησσος-Λεφόκαστρος ακολουθεί σχεδόν εξ’ολοκλήρου τον παραλιακό άσφαλτο από την Άφησσο προς το Λεφόκαστρο.

Δυσκολία

Εύκολη

Μήκος

Μήκος 

3,2 km

Ανάβαση

80 m

Κατάβαση

90 m

Διάρκεια

01:00

Tips

  • Η διαδρομή δεν έχει καθόλου σήμανση.
    Παρόλο που η πορεία ακολουθεί άσφαλτο, δεν είναι αδιάφορη, καθότι εκτυλίσσεται κοντά στην ακτή και ανάμεσα σε φροντισμένους ελαιώνες.

Επισημάνσεις

  • Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα (01/01/2021)

Αφέτες – Άφυσος

Λεφόκαστρο – Κάλαμος