Αφέτες – Άφυσος

Η διαδρομή ανάμεσα στους ορεινούς Αφέτες και την παράκτια Άφυσσο ακολουθεί τη ρεματιά Χαλόρεμα. Το φαράγγι του Χαλορέματος, που αποτελεί τη συντομότερη σύνδεση ανάμεσα στους δύο οικισμούς, είναι η γνωστότερη διαδρομή σε φαράγγι στο Νότιο Πήλιο. Οι κάτοικοι των Αφετών, την εποχή που το χωριό άκουγε ακόμα στο απρόσμενο όνομα Νιάου, το χρησιμοποιούσαν σαν τον αμεσότερο δρόμο για να να κατέβουν στο λιμανάκι τους, την Άφυσσο.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

3,1 km

Ανάβαση

20 m

Κατάβαση

250 m

Διάρκεια

1:05

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Αφέτες ➜

 Προορισμός

Άφυσσος ➜

Tips

  • Η διαδρομή, χωρίς να παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες, προϋποθέτει εξοικείωση με το κακοτράχαλο πεδίο της κοίτης των μεγάλων ρεματιών, καθώς περπατάμε συνέχεια σε ένα ασταθές υπόστρωμα με κροκάλες και κλαδιά, που απαιτεί συνεχή προσοχή και ευελιξία.

  • Όπως σε όλες τις διαδρομές του Πηλίου, η σήμανση δεν είναι πολύ συνεπής, ωστόσο αν κάπου διστάσετε λίγο πιο κάτω θα βρείτε σημάδι.

Επισημάνσεις

  • Η διάσχιση του φαραγγιού πρέπει να αποφεύγεται σε ενδεχόμενη βροχή, τόσο λόγω των χειμαρρικών νερών που πιθανόν να κατέβουν αιφνίδια, όσο και λόγω πιθανής πτώσης λίθων από τα απόκρημνα πρανή.

  • Επιβεβαιώστε την καλή κατάσταση της ξύλινης γέφυρας, πριν περάσετε από πάνω.

Κορόπη – Αφέτες

Άφυσος – Λεφόκαστρο