Τρίκερι – Κόττες

Η διαδρομή Τρίκερι-Κόττες ακολουθεί τον παλιό ημιονικό δρόμο από το Τρίκερι προς το μικρό ψαροχώρι Κόττες.

Δυσκολία

Εύκολη

Μήκος

Μήκος 

2,9 km

Ανάβαση

20 m

Κατάβαση

290 m

Διάρκεια

0:55

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Τρίκερι ➜

 Προορισμός

Κόττες ➜

Tips

  • Η διαδρομή είναι σύντομη και δεν θα χρειαστείτε νερό.
  • Η μικρή πηγή στην είσοδο του χωριού Κόττες είναι δεσμευμένη. Δείτε το νεραύλακο που παροχέτευε άλλοτε το νερό προς τα περιβόλια. Η πηγή αυτή ήταν η μοναδική σε όλη την άκρα Τρίκερι.

Επισημάνσεις

  • Το μονοπάτι είναι σε καλή κατάσταση και συντηρείται.

Διάσχιση Τισσαίου όρους

Τρίκερι – Αλογόπορος