Μηλίνα – Λαύκος

Η διαδρομή Μηλίνα-Λαύκος ακολουθεί το βορειότερο από τα δύο κύρια καλντερίμια που συνέδεαν τα μεγάλο κεφαλοχώρι του Λαύκου με άλλοτε λιμάνι και ψαροχώρι Μηλίνα. Και οι δύο άξονες, βόρειος και νοτιος, χρησιμοποιούντο εξίσου παλιότερα και είναι άριστα επιστρωμένοι με καλντερίμι. Το καλντερίμι στον βόρειο άξονα, που θα δούμε εδώ, ήταν πιο καλά φτιαγμένο και έχει διατηρηθεί σε καλύτερη κατάσταση – δεν έχει επίσης διασπαστεί από δρόμους, όπως ο νοτιότερος άξονας. Το περπάτημα στο μονοπάτι αυτό είναι πραγματική απόλαυση.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

3,2 km

Ανάβαση

310 m

Κατάβαση

0 m

Διάρκεια

1:20

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Μηλίνα ➜

 Προορισμός

Λαύκος ➜

Tips

  • Το μονοπάτι έχει πολύ στρωτή κλίση. Έτσι, η διαδρομή αυτή είναι μια από τις πιο φιλικές προτάσεις για πεζοπορία στο Νότιο Πήλιο.

  • Η διαδρομή μπορεί να συνδυαστεί με το νότιο σκέλος και – με μια μεγάλη ανάπαυλα στο Λαύκο ή στη Μηλίνα, ανάλογα το σημείο εκκίνησης – να αποτελέσει μια πολύ ωραία κυκλική πορεία για όλη την οικογένεια.

  • Νερό θα βρείτε στη μέση της ανάβασης, στο ξωκλήσι της Παναγίας Μεσσοσπορίτισας.

Επισημάνσεις

  • Το καλντερίμι είναι εξαιρετικά καλά κατασκευασμένο και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.

Λαύκος – Μηλίνα

Μηλίνα – Πλατανιάς