Μηλιές – Κορόπη

Η διαδρομή Μηλιές-Κορόπη είναι μια από τις πολλές συνδέσεις ανάμεσα στις κομβικές Μηλιές και τα επίνεια και τους δορυφόρους της. Παρόλο που η ζώνη του παλιού μονοπατιού έχει διασπαστεί από την όδευση του ασφαλτόδρομου Καλά Νερά–Μηλιές, η πορεία εκτυλίσσεται μέσα σε ένα τοπίο που διατηρεί την ηρεμία και την πολυχρωμία του.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

5,4 km

Ανάβαση

90 m

Κατάβαση

470 m

Διάρκεια

1:35

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Μηλιές ➜

 Προορισμός

Κορόπη ➜

Tips

  • Οι ντόπιοι ακόμα χρησιμοποιούν το παλιό όνομα της Κορόπης: Μπούφα.

  • Η μονότοξη γέφυρα που συναντάμε είναι ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή – γεγονός που βοήθησε στην διατήρησή της.

  • Μετά το κέντρο των Μηλεών, νερό θα βρούμε μόνο στην κρήνη δίπλα στην Παναγία.

Επισημάνσεις

Μηλιές – Καλά Νερά

Κορόπη – Αφέτες