Μακρυνίτσα – Πουρί από το Δυτικό Καταφύγιο Πηλίου

Η διαδρομή Μακρυνίτσα – Πουρί από το Δυτικό Καταφύγιο Πηλίου ήταν και παραμένει η κυριότερη από τις γνωστές συνδέσεις ανάμεσα στην πολύφερνη Μακρινίτσα και το μακρινό Πουρί.

Η διαδρομή ακολουθεί την παλιά ημιονική όδευση, που έχει διασπαστεί από δρόμους και άλλες χρήσεις.

Δυσκολία

Δύσκολη

Μήκος

Μήκος 

16,90 km

Ανάβαση

970 m

Κατάβαση

1180 m

Διάρκεια

07:00

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Μακρινίτσα ➜

 Προορισμός

Πουρί ➜

Tips

  • Η διαδρομή Μακρυνίτσα-Πουρί είναι μια μεγάλη διάσχιση, μήκους 16.9 χλμ που απαιτεί ανάλογη φυσική κατάσταση και προμήθεια σχετικών εφοδίων.
  • Νερό θα βρούμε στον Προφήτη Ηλία.
  • Στο καταφύγιο θα βρούμε νερό μέχρι την αρχή του καλοκαιριού στην βαθιά ρεματιά στα ανατολικά της θέσης.
  • Το καταφύγιο παρέχει ικανοποιητική υποδομή για διανυκτέρευση μιας ομάδας έως 8 ατόμων

Επισημάνσεις

  • Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα (01/01/2021)

Άγιος Ονούφριος – Μακρινίτσα

Ζαγορά – Χάνια