Κορόπη – Αφέτες

Μια άγνωστη στους περισσότερους διαδρομή, που ακολουθεί κυρίως χωματόδρομους μέσα στους ελαιώνες, για να συνδέσει τη μικρή παράκτια Κορόπη με τους Αφέτες, μεγάλο ημιορεινό κέντρο του Νοτίου Πηλίου.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

5,5 km

Ανάβαση

90 m

Κατάβαση

320 m

Διάρκεια

1:50

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Κορόπη ➜

 Προορισμός

Αφέτες ➜

Tips

  • Η διαδρομή είναι μικρή, οπότε δεν χρειάζεστε πολλά εφόδια.
  • Στις ρεματιές, η βλάστηση έχει οργιώδη αύξηση στις περιμεσογειακές ζώνες: ένα μικρό κλαδευτήρι μπορεί να αποβεί χρήσιμο.
  • Νερό θα βρείτε μόνο στην Κορόπη και τους Αφέτες.

Επισημάνσεις

Μηλιές – Κορόπη

Αφέτες – Άφυσος