Χόρτο – Μετόχι

Από το Μετόχι προς το Χόρτο έχουν εντοπιστεί δύο διαδρομές: μια στα δυτικά και μία στα ανατολικά του οικισμού. Οι δύο αυτές διαδρομές μπορούν να συνδυαστούν σε μια ενιαία κυκλική πορεία. Οι πορείες – και ο συνδυασμός τους – είναι ιδαίτερα ευχάριστες και καθότι είναι σε χαμηλό υψόμετρο και σε σκιερό πεδίο, είναι κατάλληλες για όλες τις εποχές του χρόνου.

Δυσκολία

Μέτρια

Μήκος

Μήκος 

3,1 km

Ανάβαση

190 m

Κατάβαση

0 m

Διάρκεια

01:00

Πλοήγηση

 Αφετηρία

Μετόχι ➜

 Προορισμός

Χόρτο ➜

Tips

  • Αν και η διαδρομή δεν είναι καλά σημασμένη, η πλοήγηση είναι εύκολη, καθώς δεν υπάρχουν ασαφή σημεία.
  • Σε περίπτωση κυκλικής διαδρομής, η τρέχουσα πορεία είναι πιο ευχάριστη ως κάθοδος.

Επισημάνσεις

  • Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα (01/01/2021)

Πάου – Χόρτο

Μετόχι – Χόρτο